Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaMáme se rádi s ČZU  → Lidé → Lidé z ČZU v Praze → Johana Rondevaldová
iduzel: 14151
idvazba: 17099
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 6.6.2020 15:04:32
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.

Rondevaldová

Fakulta

Fakulta tropického zemědělství

Katedra

Katedra tropických plodin a agrolesnictví

Telefon

224 383 413

E-mail

rondevaldova@ftz.czu.cz
Vědecký profil – oblasti a možnosti spolupráce

Na fakultě pracuji v Laboratoři etnobotaniky a etnofarmakologie, která se se prioritně zaměřuje na studium chemického složení a biologických účinků rostlinných druhů tropického a subtropického původu využívaných místními domorodými kulturami a národy v tradičních medicínských systémech. Můj výzkum zahrnuje laboratorní experimenty zaměřené převážně na testování antimikrobiální aktivity rostlinných extraktů a jejich jednotlivých složek. Mou hlavní specializací je testování antimikrobiálního kombinačního účinku přírodních látek/extraktů a antibiotik běžně užívaných v humánní medicíně se zaměřením na bakteriální kmeny vykazující rezistenci k běžně užívaným antibiotikům. V současnosti se má pozornost též soustředí na bakteriální biofilmy a jejich inhibici. Částečně se též zabývám identifikací a izolací hlavních účinných látek pomocí HPLC metody. Spolupráce je možná v mnoha oblastech výzkumu, například nám chybí schopnosti a možnosti syntézy aktivních látek, či genotypová charakterizace rezistentních klinických izolátů bakterií (konkrétně Staphylococcus aureus).
Unikátní instrumentace:

Laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie v současnosti disponuje celou řadou přístrojů a zařízení potřebných pro stanovení antimikrobiálních, antioxidačních a protizánětlivých účinků rostlinných extraktů a látek, jako jsou např: absorbanční, fluorescenční a luminiscenční readery (Tecan); speciální kultivační a bezpečnostní boxy (aerobní i anaerobní podmínky); automatické pipety jedno či vícekanálové; speciální shakery a termobloky pro mikrotitrační destičky, atd. Navíc během roku 2015 by měla být laboratoř dovybavena novými moderními technologiemi a přístroji jako např. pipetovací robotická linka s multifunkčním monochromátorovým readerem s vestavěným fluorescenčním mikroskopem; superkritický fluidní extraktor umožňující zároveň také tlakovou extrakci rozpouštědlem a superkritickou vodou; preparativní vysokoúčinný kapalinový chromatograf; a plynový chromatograf s hmotnostně selektivním detektorem.

Aktualizováno: 21.2.2015 10:08, Autor: Jitka Čejková

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi