Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaMáme se rádi s ČZU  → Lidé → Lidé z ČZU v Praze → Kateřina Rylková
iduzel: 14152
idvazba: 17101
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 6.6.2020 16:56:12
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.

Rylkova

Fakulta

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra

Katedra zoologie a rybářství

Telefon

224 382 789

E-mail

rylkova@af.czu.cz
Vědecký profil – oblasti a možnosti spolupráce

Dlouhodobě se věnuji molekulárně genetickým metodám při řešení různorodé problematiky v ichtyologii. Hlavními oblastmi zájmu jsou fylogenetika a zoogeografie asexuálních a gynogeneticky se rozmnožujících biotypů rybích druhů, jejichž existence bývá těsně spjata s invazním šířením mimo areály původního výskytu. U těchto biotypů je běžná polyploidie (zmnožení sádek chromosomů). Polyploidie se odráží ve změněné fyziologii takových jedinců. Typickým příkladem jsou ryby rodu karas, které patří mezi nejčastější laboratorní modely, aniž by ze strany fyziologů, toxikologů, farmakologů a dalších byl na ploidní úroveň používaných jedinců brán zřetel.

Spolupracuji také na projektech, jako je například „Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variability“ (velcí sladkovodní mlži a ryby). V poslední době se také věnuji invazím nepůvodních druhů a jejich vlivem na původní hydrofaunu.

Možnost spolupráce spatřuji například v poskytnutí různě ploidních jedinců ryb pro toxikologické, nutriční, mikrobiologické nebo biochemické analýzy, které by měly prokázat rozdíly mezi sledovanými jedinci. Výuková spolupráce by se mohla týkat laboratorních modelů, ekologie, bioindikátorů, nebo prolínání vědních disciplin. Mohlo by se jednat i o porovnání výzkumu rostlin a živočichů.
Unikátní instrumentace:

Pracoviště, na kterém působím, je možné využít pro molekulárně genetické analýzy, určení ploidie apod. (inkubátory, termomixer, thermocycler, elektroforéza, mikroskopy). Samozřejmostí je softwarové vybavení pro následné zpracování dat. Disponujeme také akvarijní místností, kde je možné držet i větší množství ryb v kontrolovaných podmínkách. Jsme schopní zajistit jak uměle odchované ryby, tak odlovit ryby z vytipovaných přírodních lokalit.

Aktualizováno: 21.2.2015 10:11, Autor: Jitka Čejková

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi