Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaMáme se rádi s ČZU  → Lidé → Lidé z VŠCHT Praha → Michal Kohout
iduzel: 13467
idvazba: 16078
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 23.9.2023 12:10:30
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 13467
idvazba: 16078
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'czu.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/lide-vscht/kohout'
iduzel: 13467
path: 8549/13111/13130/13211/13206/13467
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Michal Kohout, Ph.D.

fotka

Fakulta

FCHT

Ústav

Ústav organické chemie (110)

Telefon

220 44 5012

E-mail

michal.kohout@vscht.cz
Vědecký profil – oblasti a možnosti spolupráce

Dlouhodobě se věnuji studiu termotropních kapalných krystalů. V současnosti pracuji na látkách obsahujících ve struktuře fotocitlivou azo spojku. Vlastnosti výsledného materiálu lze tedy kontrolovat elektrickým polem i UV světlem. Další modifikací, kterou rozvíjím je vázání kapalných krystalů na různé typy nanočástic – kovové, na bázi oxidů i core-shell se svrchní silikagelovou vrstvou. Jako všechny ostatní by mě samozřejmě zajímalo, jak moc toxické naše látky jsou, neboť aktuálně nemáme žádné informace tohoto charakteru. Spolupráce při zjišťování toxicity nanočástic s různou povrchovou úpravou by tedy byla více než žádoucí.

Další aktuální problematikou je chirální separace biologicky aktivních látek – v tuto chvíli především nových syntetických drog. Zde se věnuji chirální separaci těchto látek, neboť každý z enantiomerů může mít dramaticky odlišné účinky v chirálním prostředí živého organismu. V této oblasti bych velmi uvítal spolupráci při získávání metabolitů těchto látek, a to jak elektrochemickou tak enzymatickou oxidací. Zároveň by mne zajímalo, jak působí nové syntetické drogy (většinou látky bazické povahy) na rostliny a zda jsou rostliny schopny tyto látky metabolizovat, případně, jak působí metabolity těchto látek na rostliny nebo vodní živočichy.
Nabídka unikátních přístrojů

Pracoviště, kde působím, nabízí širokou škálu přístrojového vybavení pro měření základních spektrálních charakteristik UV, IČ a čistoty látek HPLC, HPLC-MS. Pracoviště dále disponuje dvěma NMR spektrometry (300 a 400 MHz) používanými pro určení struktury látek nebo superkritickou fluidní chromatografií s hmotnostní detekcí pro separace v kapalném CO2.
Zapojení do projektů

V současné době pracuji na řešení třech grantových projektů (GA ČR 15-02843S, GA ČR 13-07397P a GA ČR 13-14133S). Dlouhodobě spolupracuji s kolegy z Univerzity Vídeň na vývoji nových chirálních stacionárních fází pro HPLC a SFC a chirální separaci biologicky aktivních látek.

Aktualizováno: 12.3.2015 22:14, Autor: Jitka Čejková

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi