Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaMáme se rádi s ČZU  → Lidé → Lidé z VŠCHT Praha → Jana Pulkrabová
iduzel: 13463
idvazba: 16070
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 2.12.2022 01:45:15
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 13463
idvazba: 16070
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'czu.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/lide-vscht/pulkrabova'
iduzel: 13463
path: 8549/13111/13130/13211/13206/13463
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Foto_JP

Fakulta

FPBT

Ústav

Ústav analýzy potravin a výživy (323)

Telefon

220 44 3272

E-mail

jana.pulkrabova@vscht.cz
Vědecký profil – oblasti a možnosti spolupráce

Vývoj nových analytických metod pro stanovení kontaminantů potravin a životního prostředí (např. polychlorované bifenyly, pesticidy, bromované retardátory hoření, polycyklické aromatické uhlovodíky, perfluroalkylované sloučeniny, ftaláty a další látky s estrogenní aktivitou apod.); vedle sledování mateřských látek se zabýváme i jejich osudem v organismu, např. na základě identifikace jejich metabolitů.

Aplikace vyvinutých metod při kontrole kvality a bezpečnosti potravin, hodnocení kontaminace životního prostředí a hodnocení lidské expozice zmiňovaných látkám.

Zaměření zejména na plynově chromatografické metody ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí s využitím různých typů analyzátorů, kterými naše pracoviště disponuje

Využití techniky SPME-GC-MS pro studium těkavých látek v potravinách, koření a odhalování falšování, studium kontaktních materiálů potravin atd.

Aktualizováno: 23.2.2015 21:37, Autor: Jitka Čejková

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi