Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaMáme se rádi s ČZU  → Lidé → Lidé z VŠCHT Praha → Zdeněk Sofer
iduzel: 13468
idvazba: 16080
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 23.9.2023 11:47:16
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 13468
idvazba: 16080
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'czu.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/lide-vscht/sofer'
iduzel: 13468
path: 8549/13111/13130/13211/13206/13468
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Sofer image

Fakulta

FCHT

Ústav

Ústav anorganické chemie (101)

Telefon

220 44 4049

E-mail

zdenek.sofer@vscht.cz
Vědecký profil – oblasti a možnosti spolupráce

Zabývám se novými perspektivními materiály na bázi polovodičů a 2-dimenzionálních nanomateriálů. Tyto materiály mají rozsáhlý aplikační potenciál v oblasti optoelektroniky, senzorové techniky ale i kompozitních materiálech. Moje práce se soustředí zejména na 2-dimenzionální materiály na bázi grafenu a vrstevnatých chalkogenidů přechodných kovů. Syntetizované materiály jsou charakterizovány zejména z hlediska transportních a optických vlastností a možnosti jejich uplatnění v nových úsporných zdrojích energie (výroba a konverze vodíku, superkapacitory, baterie). Další část mých aktivity je soustředěna na vývoj nových magneticky dotovaných polovodičů na bázi oxidů a nitridů a nových termoelektrických materiálů pro konverzi vysokopotenciálového odpadního tepla.
Nabídka unikátních přístrojů

Instrumentální vybavení pracoviště umožňuje charakterizace materiálů z hlediska optických vlastností (luminiscenční a Ramanova spektroskopie), sondové mikroskopie (AFM, STM), termické analýzy, měření elektrického a tepelného transportu. Většinu výše zmíněných technik je možné provozovat v širokém rozsahu teplot od cca 2 K až po více než 1000 K. Technologické vybavení umožňuje syntézu tenkých vrstev širokým spektrem technik (CVD depozice, vakuové napařování a naprašování, modifikace reaktivním plazmatem). Objemové materiály a nanomateriály je možné syntetizovat v téměř libovolné řízené atmosféře v širokém rozsahu teplot a tlaků (méně než 1x10-5 Pa až více než 20 MPa a případně teploty až 1700 °C).

Aktualizováno: 21.2.2015 22:05, Autor: Jitka Čejková

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi