Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaMáme se rádi s ČZU  → Lidé → Lidé z VŠCHT Praha → Milena Stránská
iduzel: 13250
idvazba: 28518
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 22.2.2024 06:03:18
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 13250
idvazba: 28518
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'czu.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/lide-vscht/stranska'
iduzel: 13250
path: 8549/13111/13130/13211/13206/13250
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doc. Ing. Milena Stránská Zachariášová, Ph.D.

milena

Fakulta

FPBT

Ústav

Ústav analýzy potravin a výživy (323)

Telefon

220 44 3142

E-mail

milena.zachariasova@vscht.cz
Vědecký profil – oblasti a možnosti spolupráce

Cílová/necílová analýza potravních kontaminantů (zejména volných a “maskovaných” mykotoxinů)

Vývoj, optimalizace a validace analytických metoda založených na ultra-účinné kapalinové chromatografii spojené s hmotnostně-spektrometrickou detekcí pro analýzu potravních kontaminantů (mykotoxinů, rostlinných alkaloidů, pesticidů) v potravinách a krmivech.

Výzkum “maskovaných” forem mykotoxinů, speciálně zaměřený na jejich glykosilované formy, které vznikají při produkčních technologiích, kde hraje roli enzymatická hydrolýza (např. sladařství a pivovarství); hodnocení vhodnosti různých technik přípravy vzorku, včetně přečištění a pre-koncentrace pomocí imunoafinitní chromatografie, hodnocení potenciálu využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, včetně hmotnostní spektrometrie s iontovou mobilitou, které se dají využít pro určování struktury těchto molekul.

Studium osudu volných a maskovaných forem mykotoxinů během technologií výroby potravin a krmiv.

 

Metabolický „fingerprinting“/profilování

Využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie pro studium autenticity potravin a odhalování falšování.

 

Bioprospekce

Výzkum zaměřený na charakterizaci nových přírodních materiálů využitelných pro izolaci biologicky aktivních látek, které by našly uplatnění v potravinářství či farmaceutickém průmyslu; implementace metod testování biologické aktivity (antioxidační, enzymově inhibiční, aj.); využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie pro identifikaci sloučenin, které jsou za danou biologickou aktivitu zodpovědné; identifikace a strukturní charakterizace.
Unikátní instrumentace:

Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí

6560 Ion Mobility Q-TOF + Agilent 1290 Infinity LC System

Synapt G2 HDMS (Waters): QTOFMS with ion mobility + Acquity UPLC (Waters)

5600 TripleTOF (AB SCIEX): high resolution QTOFMS + UltiMate 3000 RS UHPLC (Dionex)

5500 QTRAP (AB SCIEX): quadrupole-linear ion trap + Acquity UPLC (Waters)

Q Exactive™ Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (Thermo Fisher Scientific) + UltiMate 3000 RS UHPLC (Dionex)

Exactive (Thermo Fisher Scientific): a benchtop orbitrap MS + Acquity UPLC (Waters)

LCT Premier XE (Waters): high-resolution TOFMS + Waters Prep LC preparative chromatography system (Waters)

 

Ionizace v otevřeném prostoru s hmotnostně-spektrometrickou detekcí, přímá analýza v reálném čase

Ambient MS - Direct Analysis In Real Time (DART) - DART-100 (IonSense) DART-SVP (IonSense) Thermally Assisted DART (IonSense)
Řešené projekty:

 

2015                     
European Food Safety Authority (EFSA) – “Výskyt tropanových alkaloidů v potravinách“

2013–dosud            
TAČR č. TA03011184 – Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických plodin na marginálních a kontaminovaných půdách pomocí endofytních a mykorhizních symbiotů”

2013–dosud            
TAČR č. TA03011027 – „Mikrořasy jako zdroj omega-3 polynenasycených mastných kyselin, a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka

2010–dosud            
TAČR č. TE01020080 – Centrum competence pro výzkum biorafinací    

2010–2014           
NAZV č. 111B044 – Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxinogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech    

2009–2011           
COST - OC10059 – Inovativní přístupy pro rychlé a komplexní zhodnocení mykotoxinové kontaminace krmiv    

2007–2011           
NPV II 2B06118 – „Vliv technologie zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů v dětské a kojenecké výživě”

2007–2011          
NPV II 2B08049 - „Volné a výzané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace”

2007–2011          
VC 1M6215648902 – „Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele”

2008–2009           
Fond rozvoje vysokých škol - ,,Mykotoxiny: aktuální problematika v oblasti bezpečnosti potravin, vypracování studie pro výuku studentů Fakulty potravinářské a biochemické technologie”

2006–2008           
NAZV č. 1B 53043 ,,Produkce kvalitních a bezpečných cereálních produktů s využitím různých strategií ochrany kukuřice a skladovaných výrobků”

2006–2007           
NAZV č. QF 3121 ,,Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů v různých šlechtitelských systémech a možnosti jejich eliminace”

2006–2007           
FOOD-CT-2005-006988 ,,BioCop - New technologies to screen the Multiple Chemical contaminants in foods

Aktualizováno: 7.10.2015 17:02, Autor: Jitka Čejková

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi