Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaMáme se rádi s ČZU  → Semináře → Archiv akcí
iduzel: 14505
idvazba: 17579
šablona: stranka
čas: 25.7.2024 04:43:15
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 14505
idvazba: 17579
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'czu.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/seminare/archiv'
iduzel: 14505
path: 8549/13111/13130/13208/14505
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv akcí

Praktický seminář pro doktorandy na ČZU

ČZU Praha, 12. 11. 2015

Omezená kapacita - na seminář je třeba se předem registrovat e-mailem Ivetě Pospíšilové (iveta.pospisilova@vscht.cz) a v kopii Mileně Stránské (milena.zachariasova@vscht.cz)

PROGRAM SEMINÁŘE

8:00 - 8:10
Shromáždění účastníků semináře (vstupní hala rektorátu), při vyšším počtu účastníků rozdělení do dvou skupin (A a B) pro prohlídky jednotlivých pracovišť.

V průběhu praktického semináře je zajištěn doprovod účastníků na jednotlivá pracoviště dle časového rozvrhu níže.

Skupina A:

8:10 – 8:40
Katedra aplikované ekologie (Ing. Tereza Březinová, Ph.D.)
Budova MCEV, 2. patro, místnost 234
Posluchači budou pomocí prezentace seznámeni s laboratoří, která se nachází v Kostelci nad Černými lesy. Výklad bude zaměřen na představení projektů řešených na tomto pracovišti (specializovaném na problematiku přirozených a umělých mokřadů) a dále na ukázku instrumentálního vybavení laboratoře. Pomocí názorných videí bude prezentován postupu stanovení kovů a živin v biomase rostlin s použitím atomové absorpční spektrometrie a analyzátoru celkového uhlíku a dusíku.

8:50 – 9:30
Katedra zoologie a rybářství (Ing. Kateřina Rylková)
Budova stájí, budova FAPPZ B
Návštěvníci budou seznámeni s druhy ryb, kterými pracoviště disponuje, způsoby jejich získávání a systémem držení. Budou jim představeny právě běžící projekty, zázemí laboratoře molekulární biologie a přístrojové vybavení. V rámci prohlídky pracoviště budou objasněny základní metody získávání dat (DNA, ploidie a imunologické ukazatele) a jednoduchý rozbor těchto dat.

9:40 – 10:20
Katedra speciální zootechniky (Ing. Darina Chodová, Ph.D.)
Budova FAPPZ B, laboratoř č. 220
Prohlídka laboratoří Katedry speciální zootechniky zaměřených na studium kvality živočišných produktů s ukázkou přístrojového vybavení. Návštěvníkům bude předvedeno měření fyzikálních parametrů kvality masa a histologické stanovení svalových vláken a jejich základních charakteristik spolu s ukázkou jejich počítačového vyhodnocení.

10:30 – 11:10
Katedra mechaniky a strojnictví (Ing. Abraham Kabutey)
Budova TF, Katedra mechaniky a strojnictví, laboratoř č. 28
Compression and testing equipment purposely for description of deformation characteristic curves of selected oilseed crops will be introduced to students. Research results and/or videos will be also presented.

11:20 – 12:00
Katedra zemědělských strojů (Ing. Jan Chyba, Ph.D.)
Budova TF, laboratoř KZS 13/1
Prohlídka laboratoře Katedry zemědělských strojů, představení geofyzikálního vybavení pro měření vodivosti a přirozeného radioaktivního pozadí půd, dále UAV vybavení a mobilní simulátor dešťových srážek.

12:00 – 13:00
OBĚD

13:00 – 13:40
Katedra veterinárních disciplín (Ing. Jan Nevoral, Ph.D.)
Budova KVD, patro 2.
Počátek života pod lupou. Návštěvníci dostanou možnost seznámit se s pohlavními buňkami – oocyty a spermiemi, stejně jako s časnými embryi prasete. Pod fluorescenčním mikroskopem budou demonstrovány buněčné struktury nezbytné pro časný embryonální vývoj a prokazována přítomnost sledovaných proteinů klíčových pro tento proces. Zájemci dostanou možnost vyzkoušet manipulaci s oocyty a embryi.

13:50 – 14:30
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech (José Luis Ros-Santaella, Ph.D.)
Budova KVD, patro 2.
Techniques for sperm quality evaluation (e.g. sperm kinetics, sperm morphology and sperm membrane integrity), Techniques for determining sperm morphometry parameters by image analyses and Spermatogenic cells counts (cytological analyses).

14:40 – 15:20
Katedra tropických plodin a agrolesnictví (Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.)
Výukový pavilon T, suterén
Prohlídka Laboratoří ethnobotaniky a ethnofarmakologie s praktickou ukázkou v duchu "Od rostliny po účinnou látku" Návštěvníci uvidí přípravu extraktů z rostlinného materiálu a následné testování antimikrobiální aktivity takovýchto extraktů za využití pipetovací robotické linky.

15:30 – 16:10
Katedra myslivosti a lesnické zoologie (RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.)
Budova FLD, KMLZ
Účastníkům semináře budou představeny základní přístupy, které se používají při výzkumu akustické komunikace zvířat. Budou představeny používané přístroje, návštěvníci budou seznámeni se speciálním počítačovým programem určeným pro analýzu hlasů zvířat a budou mít možnost si analýzu vyzkoušet.

16:20 – 17:00
Centrum pro výzkum chování psů (Ing. Petra Vyplelová, Ph.D.)
Budova Centra pro výzkum chování psů
Návštěvníkům bude představeno Centrum pro výzkum chování psů. Kromě prohlídky budou návštěvníci seznámeni s jednotlivými projekty, kterými se naše centrum zabývá, dále budou představeny výcvikové postupy, které jsou v CVCHP využívány. Výsledky práce budou prezentovány na videu.

Skupina B:

8:10 – 8:50
Katedra zoologie a rybářství (Ing. Kateřina Rylková)
Budova stájí, budova FAPPZ B
Návštěvníci budou seznámeni s druhy ryb, kterými pracoviště disponuje, způsoby jejich získávání a systémem držení. Budou jim představeny právě běžící projekty, zázemí laboratoře molekulární biologie a přístrojové vybavení. V rámci prohlídky pracoviště budou objasněny základní metody získávání dat (DNA, ploidie a imunologické ukazatele) a jednoduchý rozbor těchto dat.

9:00 – 9:40
Katedra speciální zootechniky (Ing. Darina Chodová, Ph.D.)
Budova FAPPZ B, laboratoř č. 220
Prohlídka laboratoří Katedry speciální zootechniky zaměřených na studium kvality živočišných produktů s ukázkou přístrojového vybavení. Návštěvníkům bude předvedeno měření fyzikálních parametrů kvality masa a histologické stanovení svalových vláken a jejich základních charakteristik spolu s ukázkou jejich počítačového vyhodnocení.

9:50 – 10:20
Katedra aplikované ekologie (Ing. Tereza Březinová, Ph.D.)
Budova MCEV, 2. patro, místnost 234
Posluchači budou pomocí prezentace seznámeni s laboratoří, která se nachází v Kostelci nad Černými lesy. Výklad bude zaměřen na představení projektů řešených na tomto pracovišti (specializovaném na problematiku přirozených a umělých mokřadů) a dále na ukázku instrumentálního vybavení laboratoře. Pomocí názorných videí bude prezentován postupu stanovení kovů a živin v biomase rostlin s použitím atomové absorpční spektrometrie a analyzátoru celkového uhlíku a dusíku.

10:30 – 11:10
Katedra zemědělských strojů (Ing. Jan Chyba, Ph.D.)
Budova TF, laboratoř KZS 13/1
Prohlídka laboratoře katedry zemědělských strojů, představení geofyzikálního vybavení pro měření vodivosti a přirozeného radioaktivního pozadí půd, dále UAV vybavení a mobilní simulátor dešťových srážek.

11:20 – 12:00
Katedra mechaniky a strojnictví (Ing. Abraham Kabutey)
Budova TF, Katedra mechaniky a strojnictví, laboratoř č. 28
Compression and testing equipment purposely for description of deformation characteristic curves of selected oilseed crops will be introduced to students. Research results and/or videos will be also presented.

12:00 – 13:00
OBĚD

13:00 – 13:40
Katedra tropických plodin a agrolesnictví (Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.)
Výukový pavilon T, suterén
Prohlídka Laboratoří ethnobotaniky a ethnofarmakologie s praktickou ukázkou v duchu "Od rostliny po účinnou látku" Návštěvníci uvidí přípravu extraktů z rostlinného materiálu a následné testování antimikrobiální aktivity takovýchto extraktů za využití pipetovací robotické linky.

13:50 – 14:30
Katedra veterinárních disciplín (Ing. Jan Nevoral, Ph.D.)
Budova KVD, patro 2.
Počátek života pod lupou. Návštěvníci dostanou možnost seznámit se s pohlavními buňkami – oocyty a spermiemi, stejně jako s časnými embryi prasete. Pod fluorescenčním mikroskopem budou demonstrovány buněčné struktury nezbytné pro časný embryonální vývoj a prokazována přítomnost sledovaných proteinů klíčových pro tento proces. Zájemci dostanou možnost vyzkoušet manipulaci s oocyty a embryi.

14:40 – 15:20
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech (José Luis Ros-Santaella, Ph.D.)
Budova KVD, patro 2.
Techniques for sperm quality evaluation (e.g. sperm kinetics, sperm morphology and sperm membrane integrity), Techniques for determining sperm morphometry parameters by image analyses and Spermatogenic cells counts (cytological analyses).

15:30 – 16:10
Centrum pro výzkum chování psů (Ing. Petra Vyplelová, Ph.D.)
Budova Centra pro výzkum chování psů
Návštěvníkům bude představeno Centrum pro výzkum chování psů. Kromě prohlídky budou návštěvníci seznámeni s jednotlivými projekty, kterými se naše centrum zabývá, dále budou představeny výcvikové postupy, které jsou v CVCHP využívány. Výsledky práce budou prezentovány na videu.

16:20 – 17:00
Katedra myslivosti a lesnické zoologie (RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.)
Budova FLD, KMLZ
Účastníkům semináře budou představeny základní přístupy, které se používají při výzkumu akustické komunikace zvířat. Budou představeny používané přístroje, návštěvníci budou seznámeni se speciálním počítačovým programem určeným pro analýzu hlasů zvířat a budou mít možnost si analýzu vyzkoušet.


Desáté přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Čtvrtek 5. 11. 2015 od 15:00, v knihovně Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha, místnost A236.

PROGRAM:

15:00 – 15:05 –  Zahájení přednáškového odpoledne (Ing. Iveta Pospíšilová)

15:05 – 15:35 – Lidský pach a jeho využití v kriminalistické praxi (Ing. Petra Vyplelová, Ph.D., Centrum pro výzkum chování psů, ČZU v Praze)

Schopnost psů, rozlišovat jednotlivé osoby na základě jejich tělesného pachu, byla popsána již před více než sto lety. Řada studií potvrdila, že speciálně cvičení psi, jsou schopni pachové identifikace, ať už se jedná o ztotožnění dvou pachových vzorků téže osoby nebo ztotožnění sledované stopy v terénu s pachem osoby, které stopa patří. Tyto výsledky podporují teorii, že lidský pach je pro každého člověka unikátní. Této vlastnosti lidského pachu je využíváno v kriminalistické praxi, zejména při metodě pachové identifikace osob.

15:35 – 16:05 – Instrumentální analýza lidského pachu (Ing. Veronika Škeříková, Ph.D., Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha)

Lidský pach je nedílnou součástí lidského těla, vypovídá o jeho stavu a používá se i pro jeho identifikaci. Hlavním tématem přednášky bude uvedení do problematiky instrumentální analýzy pachu. Lidský pach je z těla vylučován nezávisle na vůli člověka. Pach by měl být, stejně jako DNA, jedinečný pro každou osobu. My se v současné době snažíme o rozdělení látek přítomných v pachu člověka a o určení skupin látek, které vypovídají o věku, pohlaví a zdravotním stavu dárce vzorku. V současné době je instrumentální analýza pachu na vzestupu i z důvodů medicínských, protože by se mohlo jednat o neinvazivní metodu zjištění onemocnění z dechu.

16:05 – 16:15 – Diskuse


Deváté přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Čtvrtek 8. 10. 2015 od 15:00, v Zasedací místnosti Ústavu analýzy potravin a výživy, místnost B 159 

PROGRAM:

15:00 – 15:05 –  Zahájení přednáškového odpoledne (doc. Ing. Milena Zachariášová, PhD.)

15:05 – 15:35 – Kapalné krystaly jako esence moderní materiálové chemie (Ing. Michal Kohout, Ph.D., Ústav organické chemie, VŠCHT Praha)

V současné době je hlavním směrem materiálové chemie příprava funkčních materiálů, tedy látek, které díky své struktuře dokážou reagovat na nejrůznější externí podněty. Klasickou skupinou těchto látek jsou kapalné krystaly, jejichž vlastnosti v uspořádané fázi (mesofázi) lze ovlivnit elektrickým či magnetickým polem nebo mechanickým impulsem. Této vlastnosti se využívá především při konstrukci kapalně krystalických displejů (LCD). V přednášce si krátce představíme vývoj tohoto odvětví od objevu kapalných krystalů v roce 1888 až k moderním LCD. Ukážeme si ale i látky, které nemají s LCD, a optoelektronikou obecně, nic společného, avšak život na Zemi by bez nich neexistoval.

15:35 – 16:05 – Geneticky modifikované organismy využitelné pro fytoremediace (Ing. Jitka Viktorová, Ph.D., Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha)

Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou v současné době často diskutovatelným tématem.  Metody genového inženýrství umožňují připravit modifikované rostliny využitelné v oblasti medicíny, zemědělství nebo ochrany životního prostředí. V souvislosti s velkým rozšířením perzistentních polutantů v prostředí je v dnešní době celosvětově věnována pozornost možnosti odstranění těchto látek a dekontaminaci postižených půd právě s pomocí geneticky modifikovaných organismů. Prezentace bude zaměřena na využití geneticky modifikovaných rostlin s vyšší účinností fytoremediace.

16:05 – 16:35 – Invaze vodních organizmů a role člověka v jejich šíření (Ing. Kateřina Rylková, Ph.D., Katedra zoologie a rybářství, ČZU v Praze)

Hlavním tématem přednášky budou vodními organismy (převážně ryby), které se nekontrolovaně šíří mimo areály svého původního výskytu, ať už se jedná o invazi skrytou nebo zjevnou. V prezentaci bude ilustrována hlavně role člověka, a diskutovány budou také negativní dopady biologických invazí na konkrétních případech.

16:35 – 16:45 – Diskuse


Praktický seminář pro doktorandy

VŠCHT Praha, 8. 9. 2015

PROGRAM SEMINÁŘE ( →pdf ke stažení )
pro lepší orientaci po budovách VŠCHT Praha použijte mapku (pozor - v mapce uváděny čísla učeben, v našem programu uvádíme čísla dveří)

8:00-8:10
Shromáždění účastníků semináře ve vestibulu budovy A VŠCHT Praha a rozdělení do skupin pro prohlídky jednotlivých pracovišť.

Skupina A:

8:10 – 8:50
Ústav organické chemie (Ing. Michal Kohout, Ph.D.)
budova A, 2. patro, laboratoř č. A258

Návštěvníkům bude pomocí optického polarizačního mikroskopu demonstrováno mesomorfní chování organických látek, např. v závislosti na teplotě. Bude předveden fázový přechod a změny dvojlomu kapalného krystalu, které budou představeny v širším kontextu. Budou diskutovány některé aplikace kapalných krystalů, které používáme, mnohdy bezděčně, každý den.
Dále bude návštěvníkům demonstrována technika NMR spektroskopie a bude představen její význam v organické syntéze. Bude předveden algoritmus interpretace NMR spekter pro zjištění struktury molekuly.

9:00 – 9:40
Ústav anorganické chemie (doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.)
budova A, 1. patro, laboratoř č. A212

Prohlídka laboratoře vrstevnatých nanomateriálů s výkladem k instrumentálnímu a technologickému vybavení, ukázka vakuového napařování a rentgenové difrakce.

9:50 – 10:30
Ústav inženýrství pevných látek (doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.)
budova B, 3. patro, laboratoř č. B349

Ukázka možností modifikace polymerů a kovových nanostruktur využitelných např. pro medicínské aplikace. Návštěvníkům bude stručně představen princip funkce pulzního excimérového laseru a poté bude provedena praktická ukázka modifikace vybrané polymerní fólie. Parametry modifikace budou nastaveny tak, aby po interakci polymeru s laserovým svazkem vznikly na povrchu fólie lineární periodické struktury. Jejich přítomnost bude následně ověřena pomocí mikroskopie atomárních sil.

10:40 – 11:20
Ústav fyziky a měřící techniky (Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.)
budova B, 2. patro, laboratoř č. B224

Prohlídka laboratoře senzorů, demonstrace termovizních systémů, ukázka práce s termovizními kamerami: měření teplotního profilu živých organismů, využití v lékařské diagnostice (např. indikace zánětů, aj.).

11:30 – 12:10
Ústav chemického inženýrství (Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.)
budova B, přízemí, laboratoř č. B37

Představení mikrofluidních technologií v chemickém inženýrství. Bude realizována prohlídka laboratoří mikrochemického inženýrství s výkladem týkajícím se vlastností a aplikací mikrofluidních systémů a ukázkou vybraných experimentů a některých výrobních technologií pro mikrochemické systémy.

12:10 – 13:00 OBĚD - Kavárna Carbon, budova B VŠCHT Praha (přízemí, vlevo od vrátnice)

13:10 – 13:50
Ústav biochemie a mikrobiologie (Ing. Jitka Viktorová, Ph.D.)
budova B, 2. patro, laboratoř č. V04

Možnosti produkce geneticky modifikovaných organismů (GMO). Posluchačům bude nastíněno, jakými způsoby vznikají a jak nám mohou být prospěšné např. pro produkci terapeuticky významných látek, remediaci toxických látek z životního prostředí či v zemědělství. V laboratoři se seznámí s přístroji a technikami, kterých je v genovém inženýrství často využíváno, a nahlédnou do kultivačních místností a boxů, ve kterých jsou transgenní organismy pěstovány.

14:00 – 14:40
Ústav analýzy potravin a výživy (doc. Ing. Milena Zachariášová, Ph.D., doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.)
budova B, 1. patro, laboratoř č. B157

Prohlídka laboratoří kapalinové a plynové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou (MS) detekcí, ukázka unikátního přístrojového vybavení. Ukázka analýzy pomocí ambientní hmotnostní spektrometrie s vysokorozlišovacím MS analyzátorem orbitální iontová past za účelem průkazu falšování doplňků stravy.

14:50 – 15:30
Ústav chemie přírodních látek (Ing. Jelena Prokudina, Ph.D.)
budova B, přízemí, laboratoř č. BS18

Prohlídka laboratoře chemie přírodních látek se zaměřením na instrumentální a bioanalytické metody pro nízkomolekulární biologicky aktivní přírodní látky a laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek s výkladem k instrumentaci.

15:40 – 16:20
Ústav analytické chemie (Ing. Veronika Škeříková, Ph.D.)
budova A, 2. patro, laboratoř č. L04

Demonstrace analýzy pachové stopy člověka pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (GC-MS), včetně možnosti odběru vlastních pachových vzorků pomocí specializovaných sorpčních materiálů (ARAETEX určený pro analýzu pachu psem, nebo skleněné kuličky určené pro instrumentální analýzu pachového vzorku metodou GC-MS).

Skupina B:

8:10 – 8:50
Ústav biochemie a mikrobiologie (Ing. Jitka Viktorová, Ph.D.)
budova B, 2. patro, laboratoř č. V04

9:00 – 9:40
Ústav analýzy potravin a výživy (doc. Ing. Milena Zachariášová, Ph.D., doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.)
budova B, 1. patro, laboratoř č. B157

9:50 – 10:30
Ústav chemie přírodních látek (Ing. Jelena Prokudina, Ph.D.)
budova B, přízemí, laboratoř č. BS18

10:40 – 11:20
Ústav analytické chemie (Ing. Veronika Škeříková, Ph.D.)
budova A, 2. patro, laboratoř č. L04

11:20 – 12:10 OBĚD - Kavárna Carbon, budova B VŠCHT Praha (přízemí, vlevo od vrátnice)

12:20 – 13:00
Ústav organické chemie (Ing. Michal Kohout, Ph.D.)
budova A, 2. patro, laboratoř č. A258

13:10 – 13:50
Ústav anorganické chemie (doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.)
budova A, 2. patro, , laboratoř č. A212

14:00 – 14:40
Ústav inženýrství pevných látek (doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.)
budova B, 3. patro, , laboratoř č. B349

14:50 – 15:30
Ústav fyziky a měřící techniky (Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.)
budova B, 2. patro, , laboratoř č. B224

15:40 – 16:20
Ústav chemického inženýrství (Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.)
budova B, přízemí , laboratoř č. B37


Osmé přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Středa 2. 9. 2015 od 15:00, v Zasedací místnosti rektorátu ČZU v Praze (5. patro)

PROGRAM:

15:00 – 15:05 -  Zahájení přednáškového odpoledne (Ing. Lenka Křivohlávková, PhD.)

15:05 – 15:35 - Chemické senzory plynů na bázi organických látek (Ing. Dušan Kopecký, Ph.D., Ústav fyziky a měřící techniky, VŠCHT Praha)

Chemické senzory plynů jsou miniaturní elektronické součástky určené pro kvalitativní a kvantitativní detekci plynů a par. Cílem chemických senzorů plynů je nahradit drahé a složité analyzátory či cenná cvičená zvířata, a to zejména v situacích, které vyžadují rychlou reakci, jsou charakteristické nebezpečným prostředím (prostředí s vysokou toxicitou či nebezpečím výbuchu), či je jednoduše vyžadováno levné řešení. Přednáška je průřezem současného stavu v oblasti chemických senzorů plynů se zaměřením zejména na využití elektricky vodivých organických materiálů a jejich supramolekulárních struktur. Představeny budou základní principy funkce chemických senzorů plynů, nové typy tzv. „inteligentních“ materiálů, které lze využít jako citlivé vrstvy senzorů. Diskutovány budou současné i budoucí aplikace chemických senzorů (elektronické nosy, bezpečnostní systémy, medicínské aplikace atd.).

15:35 – 16:05 - Mikrofluidní technologie pro „point-of-care“ diagnostiku a screening (Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D., Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha)

Podobně jako v komunikačních technologiích i v oblasti medicínské (a ne jenom medicínské) diagnostiky a screeningu dochází k bouřlivému, i když doposud ne tak úspěšnému rozvoji technologií, jež mají za úkol umožnit provádění daných testů na „místě léčby“ (v ordinaci u obvodního lékaře, doma, atd.). Tyto testy se dají jednoduše přirovnat ke glukózovému senzoru měřicí hladinu cukru v krvi u diabetiků (na místě a rychle). Většinou obsahují mikrofluidní/nanofluidní/papírový čip na jedno použití, ve kterém dochází k vlastnímu zpracování biologického materiálu (krev, moč, sliny, pot, slzy) a dále kontrolnímu zařízení, jež celý test řídí a vyhodnocuje. Přednáška bude zaměřena na představení těchto technologií a následně na jednu technologii vyvíjené k diagnostice a preventivnímu screeningu rakoviny ústní dutiny založené na detekci specifických miRNA molekul ve slinách.

16:05 – 16:30 - Diskuse


Sedmé přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Středa 24. 6. 2015 od 15:00, v Zasedací místnosti rektorátu ČZU v Praze (5. patro)

PROGRAM:

15:00 – 15:05 - Zahájení přednáškového odpoledne (Ing. Lenka Křivohlávková, PhD.)

15:05 – 15:35 - Kovové nanostruktury pro bioaplikace

Doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D. z Ústavu inženýrství pevných látek VŠCHT Praha bude hovořit o technologii přípravy orientovaných polí kovových nanodrátů na polymerních nosičích a nanočástic ušlechtilých kovů deponovaných do kapalin metodami PVD. Budou prezentovány optické vlastnosti těchto struktur a baktericidní a cytotoxické účinky kovových nanočástic.

15:35 – 16:05 - Grafen a jeho anorganické analogy

Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. z Ústavu anorganické chemie VŠCHT Praha přednese příspěvek na téma metod přípravy, vlastností a potenciálních aplikací grafenu a jeho anorganických analogů. Během přednášky se zaměří zejména na tzv. „top-down“ procesy přípravy grafenu a možnosti jeho chemických modifikací. V neposlední řadě budou také přestaveny také další anorganické vrstevnaté materiály, jako jsou dichalkogenidy přechodných kovů.

16:05 – 16:30 - Diskuse


Šesté přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Úterý 23. 6. 2015 od 15:00, v posluchárně B06, VŠCHT Praha (budova B, přízemí, vpravo)

PROGRAM:

15:00 – 15:10 -  Zahájení přednáškového odpoledne (Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.)

15:10 – 15:40 - Přírodní látky v boji s antibiotickou rezistencí

Ing. Johana Rondevaldová, Ph. D. z Katedry tropických plodin a agrolesnictví Fakulty tropického zemědělství, ČZU, se v přednášce zaměří na problematiku léčby bakteriálních infekcí a možné využití látek rostlinného původu k překonání bakteriální rezistence na užívaná antibiotika. Dále Vás seznámí s různými zajímavými výsledky, ke kterým při řešení tohoto tématu dospěli spolu s kolegy v Laboratoři etnobotaniky a etnofarmakologie.

15:40 – 16:10 - Compression of selected oilseed crops under linear and non-linear environment

Ing. Abraham Kabutey, Ph.D., Department of Mechanical Engineering of the Faculty  of Engineering.  In both linear and non-linear pressing conditions, there is the need to fully understand the compression factors such as pressing speed, force or pressure, seed moisture content, heat-treatment temperature of seeds, screw geometry and etc. This knowledge will enhance maximizing oil recovery efficiency with minimum energy requirement. 

16:10 – 16:30 - Diskuse


Páté přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Pátek 12. 6. 2015 od 15:00, v posluchárně B06, VŠCHT Praha (budova B, přízemí, vpravo)

PROGRAM:

15:00 – 15:05 -  Zahájení přednáškového odpoledne (doc. Ing. Milena Zachariášová, PhD.)

15:05 – 15:35 - Jak transportovat látky a objekty pomocí umělé chemotaxe

Ing. Jitka Čejková, Ph.D. z Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha se v rámci své prezentace zaměří na srovnání chemotaxe biologických a umělých systémů. V přírodě se buňky a organismy dokáží pohybovat orientovaně pomocí takzvané chemotaxe. Podobně se mohou v gradientech chemických látech pohybovat i neživé objekty. Bude ukázáno, jak je možno transportovat látky a objekty pomocí kapek dekanolu v gradientu soli, např. v bludišti. Budou ukázány i další příklady umělých chemotaktických systémů, které je možno nalézt v literatuře.

15:35 – 16:05 -  Využití kořenových čistíren odpadních vod k eliminaci rizikových prvků.

Ing. Tereza Březinová, Ph.D. z Katedry aplikované ekologie FŽP, ČZU v Praze bude hovořit o využití kořenových čistíren odpadních vod k eliminaci rizikových prvků. Během své přednášky se zaměří na obecné představení těchto systémů a jejich uplatnění v České republice. Důraz bude věnován také způsobu sledování akumulace rizikových prvků ve vegetaci čistíren a potenciálnímu využití sklizně biomasy k odstranění těchto látek z odpadní vody.

16:05 – 16:30 - Diskuse


Čtvrté přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Úterý 26. 5. 2015 od 15:00, v posluchárně B06, VŠCHT Praha (budova B, přízemí, vpravo)

15:00 – 15:10 -  Zahájení přednáškového odpoledne (doc. Ing. Milena Zachariášová, PhD.)

15:10 – 15:40 - Charakteristika svalových vláken a fyzikálních parametrů kvality masa
Ing. Darina Chodová, Ph. D. z Katedry speciální zootechniky Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.  Přednáška bude v první části zaměřena na obecné představení svalových vláken, možnosti jejich detekce a vliv svalových vláken na kvalitu masa. V druhé části budou představeny metody zjišťování fyzikálních parametrů kvality masa.

15:40 – 16:10 - Rozumíme řeči zvířat?
Mgr. Irena Schneiderová, Ph.D. z Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.  Prezentace se bude zabývat problematikou výzkumu akustické komunikace zvířat. Představí také základní přístupy a vybavení používané pro tento typ výzkumu.

16:10 – 16:30 - Diskuse


Workshop o přípravě, realizaci a managementu mezinárodních a národních projektů pro postdoky a vědeckou veřejnost

Středa 20. 5. 2015, od 9:30 do 15:30 hod, zasedací místnost děkanátu FCHI, místnost A402, (výtahem od zadního vchodu budovy A do 4. patra), VŠCHT Praha, Praha 6 - Dejvice
→ možnost stažení prezentací ZDE

PROGRAM:

Čas

Téma

Přednáší

9:30 – 10:30

Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje  

Mittnerová

10:30 – 10:45

Aplikace Strážce výzev - jak najít výzvu na projekt

Friessová

10:45 – 11:00     

Přestávka

 

11:00 – 11:30

Národní grantové agentury, typy projektů a grantů

Malichová

 

11:30 – 12:00

Pravidla školy, rozpočty, oběh dokumentů, za kým zajít na VŠCHT a na   ČZU když podávám návrh projektu

Pospíšilová

Beránek

12:00 – 13:00

Přestávka na oběd

 

13:00 -13:30

Evropské projekty, HORIZON 2020 - struktura,
Mobility „ Marie Sklodowska Curie Actions“

Mittnerová

13:30 – 14:00

Responsible Research – Duševní vlastnictví, Open Access, Etika, Gender ve výzkumu

Kovaříčková

Mittnerová

Jirát

14: 00 – 15:00

Zkušenosti z řešených projektů

 

Hajšlová

Tomaniová

15: 0 – 15:30

Diskuse, Závěr

 

 


Třetí přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Úterý 28. 4. 2015 od 15:00, v posluchárně BIII, VŠCHT Praha (budova B, přízemí).

Ing. Jan Chyba, PhD. z Katedry zemědělských strojů Technické fakulty ČZU bude hovořit o možnosti ochrany půdy prostřednictvím GPS navigací v zemědělství. Přednáška bude zaměřena na možnosti omezení půdního zhutnění, které souvisí s nepracovními přejezdy zemědělských strojů. Bude diskutován vliv zemědělské techniky na fyzikální vlastnosti půdy.

Ing. Jan Nevoral z Katedry veterinárních disciplín Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU bude hovořit o histonových kódech. Po splynutí vajíčka a spermie vzniká zygota, jako prvopočátek nového života. Jen zygota s bezvadně utvářeným genomem umožňuje zdárný vývoj ve vitální embryo a jedince. Genom, to není jen DNA, ale také histony a jejich post-translační modifikace, souhrnně označované jako histonový kód.  

PROGRAM:

15:00 – 15:10 -  Zahájení přednáškového odpoledne (prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.)

15:10 – 15:40 - Možnosti ochrany půdy prostřednictvím GPS navigací v zemědělství (Ing. Jan Chyba, Ph.D.)

15:40 – 16:10 - Histonový kód tam, kde začíná život (Ing. Jan Nevoral)

16:10 – 16:30 - Diskuse


Druhé přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Středa 15. 4. 2015 od 15:00, Velká zasedací místnost Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze.

Ing. Martina Blažková, Ph.D. z Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha bude hovořit na téma Protilátky jako analytický nástroj. Během své přednášky představí imunochromatografické testy jakožto fenomén (nejen) pro vědeckou veřejnost.

Dalším přednášejícím je Ing. Jelena Prokudina, Ph.D. z Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT Praha, která bude hovořit na téma využití metody ELISA, jakožto enzymové imunoanalýzy k detekci malých molekul. Bude představena také imunoafinitní chromatografie jako nástroj pro selektivní separaci a izolaci.

PROGRAM:

15:00 – 15:10 -  Zahájení přednáškového odpoledne (prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.)

15:10 – 15:40 - Protilátky jako analytický nástroj (Ing. Martina Blažková, Ph.D.)

15:40 – 16:10 - Enzymová imunoanalýza k detekci malých molekul, Imunoafinitní chromatografie jako nástroj pro selektivní separaci a izolaci (Ing. Jelena Prokudina, PhD.)

16:10 – 16:30 - Diskuse


Praktická část semináře „Rozvoj pedagogických dovedností post-doktorandů, aneb Jak učit na vysoké škole“

Dne 8. a 9. dubna 2015 od 8 hodin proběhne na České zemědělské univerzitě v Praze praktická část semináře „Rozvoj pedagogických dovedností post-doktorandů, aneb Jak učit na vysoké škole“ prof. Ing. Milana Slavíka, CSc. a jeho týmu.

V rámci celodenního semináře budou mít post-doktorandi ČZU v Praze a VŠCHT Praha možnost přednést prezentaci na odborné téma a jejich výstup bude následně hodnocen odborníky z Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze. Tento seminář přispěje k rozvoji pedagogických dovedností účastníků.

Předpokládaná doba trvání semináře - 8 hodin (tzn. cca do 16:00).

Místo konání: v zasedací místnosti Rektorátu ČZU v 5. patře, ČZU v Praze.


Seminář "Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZON 2020 - ICT a ZDRAVÍ"

Pátek 20. 3. 2015, od 11:30 do 14:00 v posluchárně BIII VŠCHT Praha, přízemí vpravo, Technická 3, Praha 6

→ pozvánka ZDE


První přednáškové odpoledne z cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost

Pondělí 16. 3. 2015 od 14:00, Velká zasedací místnost Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze.

Host programu: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. vystoupí s přednáškou „Potraviny známé a neznámé - čím vším se může zabývat současný výzkum“, ve které představí problematiku kvality a bezpečnosti potravin tak, jak je řešena na Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha.

Pilotní vystoupení bude navazovat dvěma přednáškami na téma „Komplexní hodnocení kvality a bezpečnosti doplňků stravy“ doc. Ing. Mileny Zachariášové, Ph.D. a „Nové halogenované kontaminanty, jejich zdroje a osud v životním prostředí“ doc. Ing. Jany Pulkrabové, Ph.D.

PROGRAM:

14:00 – 14:10 -  Zahájení cyklu Přednášek pro doktorandy a vědeckou veřejnost (prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.)

14:10 – 14:50 - Potraviny známé a neznámé - čím vším se může zabývat současný výzkum (prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.)

14:50 – 15:15 - Komplexní hodnocení kvality a bezpečnosti doplňků stravy (doc. Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.)

15:15 – 15:40 - Nové halogenované kontaminanty, jejich zdroje a osud v životním prostředí (doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.)

15:40 – 16:00 - Diskuse


Seminář „Rozvoj pedagogických dovedností post-doktorandů, aneb Jak učit na vysoké škole“

3.3.2015 od 14 hodin, velká zasedací místnost Rektorátu VŠCHT Praha, (budova A, 1.patro)

  • přednášet bude prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
  • určeno pro post-doky z ČZU v Praze a VŠCHT Praha a další zájemce
  • seminář bude trvat cca 2 hodiny

První schůzka řešitelů projektu

Ve středu 21.1.2015 se porvé sešli řešitelé projektu „Centrum vzdělávání a karierního růstu mladých akademických pracovníků ČZU v Praze a VŠCHT Praha“ na půdě ČZU v Praze.

Druhá schůzka řešitelů projektu 3.3.2015

IMG_0572
IMG_0575
IMG_0577
IMG_5747
IMG_5748
IMG_5749
IMG_5750
IMG_5751
IMG_5752
IMG_5753
IMG_5754

Pedagogický seminář 8.4.2015

IMG_6538
IMG_6539
IMG_6540
IMG_6544
IMG_6545
IMG_6550
IMG_6552
IMG_6558
IMG_6559

Projektový seminář 20.5.2015

IMG_20150520_103130
IMG_20150520_103144
IMG_20150520_110020

Aktualizováno: 29.12.2015 15:20, Autor: Jitka Čejková

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi